TIETOSUOJASELOSTE


Lukko-Savo Aronen Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Lukko-Savo Aronen Oy

Tallikatu 9

76100 Pieksämäki

Y-tunnus 1445222-7

puh. nro 044 754 4400


2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kati Aronen, toimitusjohtaja

puh. 044 754 4400


3. Rekisterin nimi

Lukko-Savo Aronen Oy:n asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.


4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteistietoja.


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Lukko-Savo Aronen Oy:n asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden
välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Lukko-Savo Aronen Oy:n ja asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin (ml sähköinen markkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla, toimittajalla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Ainoastaan Lukko-Savo Aronen Oy:n henkilökunta voi käsitellä rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ja niitä koskevia tietoja.


6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai –tunnukset.

Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot.

Yritysasiakkailta yrityksen yhteishenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä).

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-,
tilaus- ja sopimustiedot.

Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.

Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus.

Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt
tiedot (esim. asiakaspalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet).

Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.


7. Rekisteritietojen tietolähde

Tiedot kerätään yhteydenotoista, tapaamisista, kohteista joissa käytetään tuotteitamme ja yritysten kotisivuilta.

Suoramarkkinoinnissa ja –kyselyissä informoimme lähteen, josta henkilötieto on saatu.


8. Tietojen luovutus

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidosta tai liiketoiminnan suorittamisesta, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Evästeiden käyttö

Lukko-Savo Aronen Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeistä, joiden avulla seurataan
kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.


11. Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Lukko-Savo Aronen Oy:n henkilöstöllä ja sen kanssa yhteistyössä toimivilla ulkopuolisilla
henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin.


12. Tietojen tarkistusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lukko-Savo Aronen Oy Tallikatu 9 76100 Pieksämäki

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29§:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on
lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.